மன அழுத்தம்

More: சிகிச்சை , சிறுவர் மனச்சோர்வு , தற்கொலை , வகைகள் , அறிகுறிகள் , காரணங்கள் , நோய் கண்டறிதல்